Akademia tradera cz.2 Analiza fundamentalna
19 Sty

Formacje cenowe

Formacje cenowe to formacje jakie tworzą ceny w zestawieniu ze wsparciami, oporami oraz liniami trendu. Pomagają one zorientować się w sytuacji rynkowej i nierzadko pomagają przewidzieć zachowanie kursu. Inne elementy analizy technicznej możesz znaleźć TUTAJ. Zapraszam do lektury

Pierwsza polska giełda kryptowalut

Formacja chorągiewki

Formacja ta charakteryzuje się tym, że kurs danej waluty konsoliduje się wokół danej wartości a następnie kurs przechodzi do silnej fazy wzrostowej (dla trendu wzrostowego) lub silnej fazy spadkowej (dla trendu spadkowego). Formację można rozpoznać po tym, że linia oporu i linia wsparcia są zbieżne (skierowane ku sobie).

Chorągiewki należą do grupy formacji kontynuacji trendu. Okres ich kształtowania jest stosunkowo krótki, od kilku sesji do trzech, czterech tygodni. Kształt formacji wyznaczają dwie zbieżne linie przypominające kształtem formacje trójkątów równoramiennych. Utrzymujący się pierwotnie na wysokim poziomie wolumen obrotów, zazwyczaj maleje od momentu wejścia w formację. Ponownie silny wzrost aktywności powinien towarzyszyć wybiciu. Chorągiewki zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych, stąd zasięg wzrostu wyznacza wysokość poprzedzającej fali (masztu) mierzona od punktu wybicia z formacji.

Cechy formacji chorągiewki

  •        bardzo często występują na wykresach i stanowią wiarygodny sygnał kontynuacji trendu
  •        mają podobny wygląd (nachylony przeciwnie do trendu prostokąt i trójkąt) i stosuje się do nich zbliżone kryteria
  •        występują w połowie dynamicznego ruchu cenowego, stanowią moment kiedy rynki łapią oddech po dużych wzrostach lub spadkach („zimny kompres”)
  •        kształtują się w krótkim okresie – od 1 do 3 tygodni
trend chorągiewka
Formacja chorągiewki
Formacja chorągiewki zasięg zmiany ceny
Formacja chorągiewki zasięg zmiany ceny

 

Formacja chorągiewki ta posiada pięć charakterystycznych cech:

 • Poziom oporu (A) –stanowi górne ograniczenie formacji
 • Poziom wsparcia (B)- jest to dolne ograniczenie formacji
 • Zakres chorągiewki (C)-  stanowi obszar obejmujący początek trendu i górne ograniczenie formacji o największej wartości (dla trendu wzrostowego) lub obszar obejmujący początek trendu i dolne ograniczenie formacji o najniższej wartości (dla trendu spadkowego)
 • Punk wyjścia z formacji (D)- dla trendu wzrostowego jest to punkt, w którym kurs danej pary walutowej wybija się ponad linię oporu (A). dla trendu spadkowego jest to punkt, w którym kurs danej pary walutowej wybija się poniżej linii wsparcia (B).
 • Zakres wybicia kursu (E)-  jest to prognozowany zakres ruchu cen. W przypadku trendu wzrostowego kurs prawdopodobnie wzrośnie, jeżeli zostanie przebity poziom oporu. W przypadku trendu spadkowego kurs prawdopodobnie spadnie, jeżeli zostanie przebity poziom wsparcia. Dystans, na jaki wybije się kurs po wyjściu z formacji chorągiewki jest zbliżony do obszaru chorągiewki (C).
Czytaj także:  Akademia tradera cz1. Analiza techniczna - co to takiego?

Formacja flagi

Jest to następna formacja kontynuacji trendu, która powstaje, gdy cena danej pary walutowej po pierwszym ruchu przeciwnym do trendu porusza się w równoległym kanale. Z wyglądu formacja flagi przypomina równoległobok lekko pochylony przeciwnie do trendu. Flagi należą do grupy formacji kontynuacji trendu. Okres ich kształtowania jest stosunkowo krótki, od kilku sesji do trzech, czterech tygodni. Kształt formacji wyznaczają dwie równoległe linie przyjmujące nachylenie przeciwne do poprzedzającego trendu. Utrzymujący się pierwotnie na wysokim poziomie wolumen obrotów, zazwyczaj maleje od momentu wejścia w formację. Ponownie silny wzrost aktywności powinien towarzyszyć wybiciu. Flagi zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych, stąd zasięg wzrostu wyznacza wysokość poprzedzającej fali (masztu) mierzona od punktu wybicia z formacji.

 

Formacja flagi
Formacja flagi

 

Formacja flagi, zasięg zmiany ceny
Formacja flagi, zasięg zmiany ceny

Cechy formacji flagi

Flagi występują zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. Formacja ta posiada pięć cech charakterystycznych:

 • Górne ograniczenie (A)- w trendzie spadkowym górne ograniczenie jest poziomem wsparcia,
 • Dolne ograniczenie (B) – w trendzie spadkowym dolne ograniczenie jest poziomem oporu,
 • Obszar flagi (C)- jest to trend poprzedzający formowanie się flagi. Obszar ten zawiera zakres od początku formowania się trendu aż do górnego (lub dolnego w zależności od trendu) ograniczenia formacji flagi,
 • Punkt wyjścia z formacji (D)- jest to punkt, w którym dana para walutowa przekracza linię górnego ograniczenia (dla flagi trendu wzrostowego) lub linię dolnego ograniczenia (dla flagi trendu spadkowego),
 • Zakres wybicia z formacji (E)- jest to estymowana cena, po przekroczeniu której kurs danej pary walutowej będzie kontynuował wzrost (dla flagi w trendzie wzrostowej) lub spadek (dla flagi w trendzie spadkowym).

Formacja klina

Formacja ta również należy do formacji kontynuacji trendu. W formacji tej zakres ruchu kursu danej pary walutowej zanika przez co linie tworzące górne i dolne ograniczenie formacji są skierowane ku sobie.

 

Formacja klina
Formacja klina
Formacja klina zasięg zmiany ceny
Formacja klina zasięg zmiany ceny

Kliny należą do grupy formacji kontynuacji trendu. Okres ich kształtowania jest różny od dwóch, trzech tygodni do np. dwóch miesięcy. Kształt formacji wyznaczają dwie zbieżne linie przypominające kształtem formacje trójkątów, z tą różnicą, że obie linie są nachylone w tym samym kierunku, jednak przeciwnie do poprzedzającego trendu. Utrzymujący się pierwotnie na wysokim poziomie wolumen obrotów, zazwyczaj maleje od momentu wejścia w formację. Ponownie silny wzrost aktywności powinien towarzyszyć wybiciu. Kliny zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych, stąd zasięg wzrostu wyznacza wysokość poprzedzającej fali mierzona od punktu wybicia z formacji.

Czytaj także:  Akademia tradera cz.2 Analiza fundamentalna

Cechy formacji klina:

Formacja ta podobnie, jak wspomniane powyżej posiada 5 cech charakterystycznych:

 • Górne ograniczenie (A)- w trendzie spadkowym górne ograniczenie jest poziomem wsparcia,
 • Dolne ograniczenie (B) – w trendzie spadkowym dolne ograniczenie jest poziomem oporu,
 • Obszar klina (C)- jest to trend poprzedzający formowanie się klina. Obszar ten zawiera zakres od początku formowania się trendu aż do górnego (lub dolnego w zależności od trendu) ograniczenia formacji klina,
 • Punkt wyjścia z formacji (D)- jest to punkt, w którym dana para walutowa przekracza linię górnego ograniczenia (dla klina trendu wzrostowego) lub linię dolnego ograniczenia (dla klina trendu spadkowego),
 • Zakres wybicia z formacji (E)- jest to przewidywany dystans ceny, po przekroczeniu której kurs danej pary walutowej będzie kontynuował wzrost (dla klina w trendzie wzrostowym) lub spadek (dla klina w trendzie spadkowym).

Formacja trójkąta

Formacja ta powstaje, gdy kurs danej pary walutowej nie może „przebić” danego poziomu cenowego, a ruch przeciwny do trendu konsoliduje się w coraz mniejszym zakresie. Formacja trójkąta występuje zarówno w trendzie wzrostowym , jak i spadkowym średnio i krótkookresowym.

 

Formacje cenowe formacja trójkąta
Formacje cenowe formacja trójkąta

Cechy formacji trójkąta

Cechą charakterystyczną tej formacji jest to, że dystans ceny po wybiciu z formacji jest równy zakresowi cen pierwszej fazy konsolidacji cen w tej formacji.

Formacje odwrócenia trendu

Inwestorzy stosujący analizę techniczną w celu zwiększenia efektywności inwestycji starają się zidentyfikować formacje sygnalizujące odwrócenie trendu. Niebywale trudne jest estymowanie zakresu cenowego trendu, jednakże istnieją pewne formacje cenowe, których wystąpienie jest sygnałem prawdopodobnej zmiany trendu. Formacje te informują, że jeżeli kurs pary walutowej po ukończeniu formacji podążą w kierunku przeciwnym niż na jej początku to jest to sygnał odwrócenia trendu. Do najpopularniejszych formacji należą: formacja podwójnego szczytu / dna, formacja potrójnego szczytu / dna, formacja Głowy i Ramion, odwrócona formacja Głowy i Ramion, formacja zaokrąglonego szczytu.

Czytaj także:  Teoria fal Elliota - wstęp (video)

Formacja podwójnego dna

Pierwsza faza kształtowania się tej formacji przypomina korektę, czyli w trendzie wzrostowym (spadkowym) kurs osiąga dany poziom (A) po osiągnięciu którego kurs idzie w przeciwnym kierunku niż trend do poziomu zniesienia (B). Następnie kurs zmienia kierunek na zgodny z trendem aż do ponownego osiągnięcia poziomu (A) po czym kurs zmienia kierunek na przeciwny do trendu. Formacja podwójnego szczytu / dna zostaje ukończona w momencie, gdy kurs przebije poziom wsparcia (B) (lub oporu w trendzie spadkowym).

 

Formacje cenowe formacja podwójnego dna
Formacje cenowe formacja podwójnego dna

 

Formacja potrójnego szczytu / dna wygląda podobnie, jak formacja podwójnego szczytu / dna, z tym, że formacja jest ukończona z momentem trzeciego osiągnięcia a następnie przebicia poziomu wsparcia (oporu w trendzie spadkowym).

Formacja głowy i ramion, odwrócona formacja głowy i ramion

Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji w trendzie średniookresowym. Formacja ta powstaje, gdy kurs zmienia kierunek na przeciwny do trendu. Cena, przy której trend zmienia kierunek jest stanowi szczyt / dno pierwszego ramienia (A), następnie kurs przyjmuje kierunek przeciwny do trendu tworząc korektę. Krańcowy punkt korekty (cena, po osiągnięciu którego kurs zmienia kierunek na zgodny z trendem) tworzy tzw. linię szyi (D). Następnie kurs danej pary walutowej przebija poziom szczytu / dna pierwszego ramienia (A) aby osiągnąć szczyt trendu średniookresowego (B). Następnie kurs pary walutowej zmienia kierunek na przeciwny do trendu i podąża aż do linii szyi (D). Po osiągnięciu linii szyi kurs ponownie zmienia kierunek na zgodny z trendem aż do momentu utraty impetu (C). Cena, przy której kurs zmienia swój kierunek na przeciwny do trendu pierwotnego stanowi szczyt (dno) drugiego ramienia. Finalnym potwierdzeniem zmiany trendu jest przebicie linii szyi i brak ruchu powrotnego.

 

Formacje cenowe formacja głowy i ramion
Formacje cenowe formacja głowy i ramion

 

Formacja nie koniecznie przybiera kształt symetryczny. Szczyty ramion mogą mieć różną „wysokość” a linia szyi może być pochylona w kierunku ramienia pierwszego (A) lub drugiego (C).

Formacja zaokrąglonego szczytu i dna

Jest to formacja odwrócenia trendu składająca się z konsolidacji kursu poprzedzonej trendem wzrostowym (spadkowym). Konsolidacja ta przybiera raczej kształt wypukły. Wynika to z faktu, że trend łagodnie traci impet wzrostowy (spadkowy)  i po osiągnięciu szczytu (dna) następuje spadek kursu (lub jego wzrost w formacji zaokrąglonego dna).

 

Formacje cenowe formacja zaokrąglonego dna
Formacje cenowe formacja zaokrąglonego dna

 

Pewną trudność sprawia określenie poziomu wybicia się z formacji, czyli jasnego określenia sygnału do sprzedaży (lub kupna).

 

Leave A Comment